Lorem ipsum doloris sit ames un principy sit dolores ames un principy
Přihlásit se
O programu
Vyzkoušejte si
Ceny a licence
Ke stažení
Podpora
Kontakty
Nevíte si rady? Poradíme!
Návody
Typy a triky:
Technická podpora
Zákaznické centrum

Rozvoj týmové spolupráce a komunikace mezi žáky pomocí tabletů

Tablety ve třídě by neměly sloužit pouze k frontální výuce v podobě elektronické učebnice, ale měly by optimálně doplnit průběh výuky a obohatit ji o aktivity, které by byly jinak časově náročné nebo technicky obtížně proveditelné. EduBase v této oblasti učiteli nabízí tzv. výukové aktivity.

Výukové aktivity umožňují učiteli zobrazit na žákovských tabletech např. číslo, příklad nebo větu a s takto „rozdanými kartami“ s žáky dále pracovat. Tablety se zde stávají prostředkem pro rychlý přenos dat k žákům, kteří s nimi dále ve skupinách pracují a diskutují.

Aktuálně systém EduBase nabízí 5 výukových aktivit a připravujeme další. Pro skupinovou práci jsou určeny aktivity "Náhodné číslo" a Věta a slova".

Náhodné číslo

Učitel nastaví parametry (obor a rozsah čísel, počet barev v pozadí) a po kliknutí se na všech žákovských tabletech zobrazí náhodně vybrané číslo z dané oblasti.
S takto zadanými čísly lze dále pracovat:

 • Uspořádat dle velikosti
 • Hledat prvočísla
 • Rozdělit na sudá a lichá čísla
 • Hledat násobky a která čísla patří do více skupin
 • Hledat dvojice čísel, jejichž rozdíl je právě x nebo v daném intervalu
 • A spousta dalších možných využití, která vás napadnou

Podívejte se na video, jak s tablety a programem EduBase pracuje pan učitel Peter Pallo na Základnej škole R. Dilonga v Trstenné - aktivita "Náhodné číslo" je k vidění od 3:20 minuty.

Všechna čísla mohou mít stejnou barvu v pozadí nebo můžete využít dalších až 5 barev a o tento parametr obohatit své úlohy (např. najděte dvojice čísel, každé z jiné barvy, jejichž součet je násobkem čísla 3).

Věty a slova

Nejen při výuce jazyků se uplatní aktivita Věty a slova, která umožňuje zobrazit na žákovských tabletech větu rozdělenou na jednotlivá slova nebo části vět, případně jakákoliv slova, slabiky či písmena. Učitel si může předem připravit sadu vět a slov, kterou při vyučování vybere a rozešle na tablety žáků. Příklady využití:

 • Věty rozdělené na slova (vytvoření správné posloupnosti – výuka jazyků)

 • Věty rozdělené na 2 části (např. Když-pak – hledání logických dvojic)
 • Kategorie + slova (rozdělování slov do skupin – prvouka, slova nadřazená, apod.)

 • Kategorie + věty (rozdělování vět do skupin – čtení s porozuměním)
 • Slova rozdělená na písmena (skládání slov, rozdělování písmen na samohlásky, souhlásky, apod.)

 • Slova rozdělená na slabiky (skládání slov).

Přizpůsobitelnost různým zařízením

Nemusíte se obávat vyzkoušet výukové aktivity na různých tabletech (kombinace značek, operačních systémů i velikostí úhlopříček) nebo chytrých telefonech žáků (BYOD) – zaslaná data se vždy přizpůsobí a optimálně vyplní prostor displeje.

Zapojte se se svými nápady i vy

Při rozšiřování nabídky výukových aktivit úzce spolupracujeme s odborníky s mnohaletou praxí a inspirujeme se jejich každodenní prací ve třídě s žáky. Veliké poděkování zde patří paní Mgr. Lence Kremlíkové (ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem) a panu Mgr. Františku Tomáškovi (emeritní ředitel FZŠ Palachova Brandýs nad Labem). Máte-li také zajímavé nápady na aktivity, které byste rádi realizovali na tabletech, neváhejte nás kontaktovat.

30.4.2014