Lorem ipsum doloris sit ames un principy sit dolores ames un principy
Přihlásit se
O programu
Vyzkoušejte si
Ceny a licence
Ke stažení
Podpora
Kontakty
Staňte se moderní školou na úrovni!

Knihovna výukových objektů

 • Databázový systém - elektronická knihovna, která obsahuje různé výukové objekty členěné dle témat – do tematických celků učiva,
 • tematické celky jsou uspořádány v přehledné stromové struktuře – s možností libovolných úprav struktury,
 • jeden tematický celek může obsahovat několik typů výukových objektů:
  • učební text
  • poznámky pro studenty, poznámky pro učitele a souhrn učiva,
  • otevřené otázky (členění na: zadání, návod k řešení, řešení a odpověď) – libovolný počet,
  • testové otázky - libovolný počet,
   • 6 typů – klasické, dichotomické (ano/ne a pravda/nepravda), přiřazovací, uspořádací a doplňovací,
   • neomezený počet odpovědí,
   • libovolný počet správných odpovědí.
   • možnost vkládání obrázků, tabulek, matematických vzorců, zvuků (MP3), animací (SWF), odkazů (webový i interní), HTML kódu (embeding videa a jiných objektů z internetu) a libovolné formátování textu – v zadání otázky i jednotlivých odpovědích.
 • soubory (připojení libovolného souboru k tematickému celku, max. 40MB),
 • možnost nastavení bodové hodnoty testové a otevřené otázky,
 • možnost nastavení způsobu hodnocení správnosti testové otázky (otázka jako celek nebo jednotlivé volby),
 • export/import připravených výukových objektů (tematických celků),
 • možnost výměny výukových objektů mezi uživateli (školami) – on-line výměnný systém EduBazar.

Editor textu

integrovaný plnohodnotný editor textu, který lze využít v každém textovém poli (při přípravě např. zadání a odpovědi u testové otázky, jednotlivé části u otevřené otázky, učební texty,…)

 • úpravy textu (font, velikost, barva a řez písma, zarovnání, práce s odstavcem),
 • vkládání tabulek a práce s nimi,
 • vkládání objektů (např. matematické vzorce),
 • vkládání objektů z internetu (např. video z YouTube, úlohy z EduRibbon.cz, apod.)
 • vkládání obrázků a práce s nimi (obtékání),
 • vkládání multimédií (zvuk, animace),
 • vkládání odkazů
  • internetové odkazy na web,
  • interní (hypertextové) odkazy na jiné výukové objekty,

Editor interaktivních úloh– integrovaný editor pro přípravu úloh, vhodných pro práci na interaktivní tabuli nebo dotykovém zařízení. Editor umožňuje:

 • práci s textem (nastavení velikosti, barvy a řezu písma, ohraničení a pozadí textu),
 • vkládání obrázků (obrázky z integrované knihovny obrázků),
 • kreslení (tvary, čára – a nastavení jejich vlastností)
 • práce s objekty (přesunování, otáčení, změna velikosti, deformace, zrcadlení, duplikace, zamykání…)
 • vytváření skupin objektů (dočasné i permanentní), zarovnání a rozmístění objektů ve skupině,
 • atraktivní funkce - přiřazování objektů do určené oblasti,
 • úprava pozadí snímku (barevné pozadí).

Knihovna obrázků– pro snadný přístup k uloženým obrázkům kdykoliv je při přípravě potřebujete

 • jednoduchý vektorový editor obrázků,
 • podpora řady grafických formátů.

Sestavení výukových materiálů

 • z připravených výukových objektů (uložených v knihovně) lze sestavit téměř cokoliv – test, písemku, pracovní list, řešené příklady, interaktivní prezentaci, e-kurz až po celou učebnici,
 • možnost nastavení řady parametrů u testu (čas. limit, listování mezi otázkami, apod.),
 • možnost omezení zobrazení výukového materiálu (časově, pro skupinu uživatelů, apod.),
 • libovolná struktura a rozsah výukového materiálu (kurzu),
 • způsoby výběru otázek do testu nebo písemky:
  • náhodný výběr (program vybere otázku z databáze náhodně),
  • přímý výběr (uživatel určí, která otázka bude do testu vybrána vždy),
  • zakázané otázky (uživatel určí, která otázka se v daném testu nesmí zobrazit),
  • a jejich kombinace,
 • přehledný systém složek pro ukládání sestavených výukových materiálů,
 • využitelnost výukových materiálů v různých situacích: v tištěné podobě, na počítači, prezentace s interaktivní tabulí, e-learningový výukový kurz (on-line).

Generování variací výukových materiálů

před každým tiskem nebo zobrazením výukového materiálu na počítači vygeneruje program novou variaci daného výukového materiálu – dle kritérií, které uživatel určil při sestavování výukového materiálu. Např: v testu dojde k náhodnému výběru jiných otázek ze zadané databáze, promíchání pořadí otázek v testu a promíchání pořadí odpovědí u každé otázky.

Webové rozhraní pro procházení výukových materiálů a zkoušení (e-learning)

 • jediná část programu, do které mají přístup studující,
 • intuitivní ovládání, moderní a hravý design,
 • funkčnost ve všech běžných internetových prohlížečích,
 • podpora tabletů a mobilů všech značek (Android, iOS, Windows),
 • inteligentní lupa – zvětšuje nejen text, ale také všechny objekty,
 • chat (debata studujících s vyučujícím)
 • full-screen (celoobrazovkový) režim – ideální pro prezentaci s interaktivní tabulí nebo projektorem,
  • možnost ovládání z levé nebo pravé strany,
  • krokové odkrývání řešení příkladů.
  • psaní poznámek, zvýrazňování textu a kreslení do zobrazeného materiálu
  • interaktivní nástroje jsou funkční pouze v omezeném poli (nad zobrazeným výukovým materiálem), ovládací prvky webového rozhraní zůstávají současně plně funkční (bez přepnutí můžete zvýrazňovat učební text a hned se přepnout na další kapitolu),
 • snadno přizpůsobitelný vzhled e-learningového portálu vzhledu webových stránek zákazníka,
 • výběr z přednastavených designů,
 • nezávislost obsahu výukového kurzu na vzhledu e-learningového portálu,
 • automatické zobrazení sestaveného výukového materiálu na internetu (webové stránky školy) - bez nutnosti nahrávání dat na server apod.,
 • učitel nemusí mít znalosti tvorby webových stránek atp. – on-line výuku (e-learning) připravují uživatelé s běžnou znalostí práce na počítači (autor nemusí mít znalosti tvorby webových stránek, HTML kódu atp.).

Testy a zkoušení

 • on-line testování s automatickým vyhodnocením odpovědí,
 • archivace výsledků zkoušení na serveru,
 • možnost vyzkoušet si jeden test několikrát – pokaždé jiná variace (míchání otázek (i odpovědí) v testu),
 • možnost zasílat odpovědi na otevřené otázky (odpověď psaná vlastními slovy),
 • nastavitelné parametry testu (časový limit, přesun mezi otázkami, apod.),
 • omezení zobrazení testu (termínově, pro skupinu uživatelů, kolik zobrazení, apod.)

Panel učitelských nástrojů

 • možnost přenosu učitelského panelu na jiné zařízení (smartphone, tablet)
 • poznámky pro učitele k probírané látce
 • dálkové ovládání prezentovaného učiva ze zadní strany učebny
 • synchronizace výuky u všech studujících – učitel ovládá zobrazení stejného testu nebo kapitoly
 • QuickQuestion – rychlé otázky pro zjištění názoru (softwarová náhrada hlasovacího systému)
 • Okamžitý přehled o výsledcích zkoušení nebo QuickQuestion (tabulky, grafy)

Tisk výukových materiálů

 • nabídka různých tiskových šablon,
 • možnost úprav vzhledu tiskových šablon,
 • ukládání všech vytištěných variací výukových materiálů pro případný opětovný tisk,
 • unikátní systém vyhodnocování tištěných testů – tisk zkušebních karet a vyhodnocovací tabulky ke každému testu,
 • tisk reportů z výsledků zkoušení (přehledy, podrobnosti zkoušení)
 • tisk přehledů tematických celků
 • tisk také do PDF (3 předdefinovaná nastavení s různou kvalitou a velikostí výsledného souboru).

Výsledky zkoušení

 • databáze výsledků všech proběhlých zkoušení,
 • přístup do ní má jen učitel (dle nastavení uživatelských oprávnění),
 • možnost práce s výsledky (třídění, filtrování, apod.),
 • základní statistiky (průměry, mediány, součty, apod.),
 • možnost tisku souhrnných tabulek výsledků i detaily konkrétního zkoušení,
 • možnost exportu souhrnných tabulek např. do excelu.

Další funkce

 • seznamy studentů, učitelů a tříd,
 • možnost importu studentů z jiných databází (Bakaláři, SAS, apod.),
 • možnost volby způsobu přihlašování uživatelů do systému (login a heslo),
 • možnost napojení na LDAP server,
 • úprava vzhledu aplikace EduBase dle přání každého uživatele (skiny - barevné schéma).

Administrace EduBase

 • jednoduchost a uživatelská přívětivost pro autory (učitele),
 • uživatelské prostředí v češtině,
 • zabezpečený přístup uživatelů do systému,
 • od jednouživatelské verze po výkonnou vícevrstvou síťovou aplikaci,
 • bezpečnost dat na síti,
 • možnost spuštění z USB disku (bez instalace),
 • možnost práce autora z domácího počítače přímo s daty uloženými na serveru,
 • vlastní databázový server,
 • automatická aktualizace lokální instalace,
 • - snadná administrace a aktualizace síťové verze.