Lorem ipsum doloris sit ames un principy sit dolores ames un principy
Přihlásit se
O programu
Vyzkoušejte si
Ceny a licence
Ke stažení
Podpora
Kontakty
Prozkoumejte funkce programu EduBase
O programu:
E-learning
M-learning
Interaktivita
Tisk
Testy
Aut. nástroje
Kurzy

Díky EduBase ušetříte čas hned několika způsoby – buďte efektivnější a šetřete své náklady i energii:

E-learning

E-learning je moderní způsob vzdělávání s využitím počítačů a EduBase je výborným
nástrojem pro jeho zavedení ve vaší organizaci.

E-learning s velkým plus
EduBase umí více než běžné e-learningy – nejen poskytnout materiály studujícím přes internet, otestovat jejich znalosti, nabídnout ke stažení příslušné soubory a řídit termíny výuky, ale využijete také:

 • Přizpůsobení e-learningových kurzů do podoby prezentace s dataprojektorem
 • Interaktivní nástroje pro maximální efektivitu při prezentaci
 • Kvalitní tisk materiálů a testů
 • Jednotné vzdělávací materiály pro všechna hardwarová
  zařízení, která máte k dispozici

 

S EduBase připravíte různé typy vzdělávacích materiálů

 • E-learningové kurzy
 • On-line příručky
 • Prezentace
 • Testy
 • Řešené úlohy a příklady
 • Cvičení z otevřených otázek a úloh
 • Pracovní listy
 • Interaktivní úlohy

Jednou připravený vzdělávací materiál se díky EduBase přizpůsobí libovolnému zařízení – od mobilu a tabletu, přes počítač, interaktivní tabuli až po tisk.

Vyberte si design e-learningu
Součástí programu EduBase je několik různých vzhledů webového rozhraní, ke kterému mají přístup studující a kde vystavujete své vzdělávací materiály. V případě zájmu pro vás rychle připravíme originální design na míru vaší organizaci.

Podpora všech významných webových prohlížečů

M-learning

M-learning zapojuje do vzdělávání mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a
tablety. EduBase zastřeší všechna mobilní zařízení ve vaší organizaci a
umožní vám jejich okamžité zapojení do výuky i testování.

Nejste omezeni značkou tabletu nebo mobilu
EduBase přizpůsobí připravené materiály libovolnému
mobilnímu zařízení s operačním systémem (Android, iOS,
Windows 8 Phone, Windows, Linux, OSX)

Podívejte se na ukázkový kurz na svém mobilu nebo tabletu

Synchronizace probíraného učiva, aby se studující neztratili
Zašlete všem přihlášeným studujícím na jejich obrazovky přesně tu stránku kurzu, kterou právě probíráte.
Při přechodu na další kapitolu se stránka aktualizuje všem studujícím automaticky. (Více informací v tipech)

Nevažte se u tabule – dálkové ovládání
S EduBase si můžete dovolit opustit stupínek u tabule a vyrazit mezi své posluchače. Ve vašich rukách se z tabletu
stane dálkové ovládání prezentace s mnoha dalšími funkcemi:

 • Posun na stránce a přepínání kapitol
 • Učitelské poznámky k probíranému učivu
 • Přehled průběhu a výsledků testování
 • Průběžný přehled o aktivitě žáků

Více informací v tipech

Softwarový hlasovací systém
Zvažujete nákup hardwarového hlasovacího systému? Využijte své tablety, mobily studujících nebo počítače jako hlasovací systém.
Jaké jsou výhody tohoto řešení?

 • zobrazení celé otázky na zařízení
 • originální variace testu pro každého zkoušeného (zamíchané pořadí otázek a odpovědí)
 • vyhodnocení odpovědí, přehled výsledků včetně správných odpovědí
 • grafický přehled úspěšnosti při opakovaném zkoušení
 • funkce Rychlé otázky pro rychlé zjištění zpětné vazby v průběhu výuky

Více informací v tipech

Skupinové výukové aktivity s tablety
Použijte tablety jako podpůrný nástroj pro různé aktivity, ve kterých se žáci učí týmové spolupráci a komunikaci. Na žákovských tabletech zobrazte kousky vět nebo příklady potřebné k řešení skupinového úkolu. EduBase nabízí několik různých aktivit pro práci v matematice nebo při výuce jazyků:

 • náhodná čísla
 • slova a věty

Více informací v tipech

Individuální výukové aktivity řeší žáci samostatně, ale jako učitel máte přehled o dosažených výsledcích všech žáků na svém tabletu. Díky této zpětné vazbě se můžete rychleji zaměřit na problémové úlohy, ve kterých žáci častěji chybují.

 • sčítání a odčítání
 • násobení a dělení
 • porovnávání
Přehled výukových aktivit

Více informací v tipech

Počet výukových aktivit se průběžně rozšiřuje, k aktivitám jsou zpracovávány metodické návody.


Interaktivní prezentace

EduBase promění vaše e-learningové materiály v atraktivní živé prezentace.

Drobnosti, které zpříjemní vaši práci

 • celoobrazovkový režim bez rušivých elementů
 • zvětšování textů a obrázků bez posuvníků
 • přehození ovládacích prvků kurzu na levou/pravou stranu tabule
 • odkrývání řešení příkladů po krocích
 • kreslení a zvýrazňování textu
 • text doplněný o obrázky, animace, videa, zvuky a interaktivní úlohy
 • integrovaný editor interaktivních úloh

Tisk vzdělávacích materiálů

Vytiskněte si potřebné materiály – ať už se chystáte na výuku v učebně bez počítače, potřebujete doložit podklady k monitorovací zprávě projektu nebo se prostě jen rádi učíte večer v posteli. Tisk e-learningových materiálů v EduBase není žádný problém.

Přizpůsobte tištěný výstup svým potřebám:

Obsah vašeho vzdělávacího materiálu se přizpůsobí tiskové šabloně, kterou si zvolíte – můžete si vybrat tisk do více sloupců, zda bude materiál titulní stránku nebo obsah na konci. Spolehněte se, že výsledek bude vypadat hezky a profesionálně.

Jaké materiály a reporty s EduBase vytisknete?

 • vzdělávací materiály (písemky, pracovní listy, sylaby, přednášky, kurzy…)
 • variace testů (stejný test, různě zamíchané otázky a pořadí odpovědí u nich)
 • podpůrné materiály k tištěným testům (zkoušecí karty, vyhodnocovací tabulky)
 • přehled obsahu vytvořených materiálů (databáze testových otázek, apod.)
 • přehled výsledků zkoušení (různé parametry zobrazení, statistiky)

 • detailní přehled o průběhu každého zkoušení (výpis všech otázek včetně volby zkoušeného)

Jednotný vzhled tištěných dokumentů

Výchozí tiskové šablony lze upravit tak, aby odpovídaly grafickému designu vaší organizace. Pro snadnější distribuci můžete materiály tisknout také do formátu PDF.

Testy a ověřování znalostí

Testy jsou silnou stránkou programu EduBase. Systém databází testových a otevřených otázek umožňuje vytvářet testy z jedné nebo více oblastí a pokrýt potřebu testování od rychlých testů na ověření pochopení právě probraného učiva komplexní po závěrečné zkoušky.

Zkoušení on-line:

On-line test se po dokončení automaticky vyhodnotí a výsledky zkoušení se
uloží do databáze na serveru. Jaké možnosti má on-line testování:

 • Výběr otázek z jedné nebo více databází náhodně nebo přímým výběrem
 • Volitelné parametry – např. časový limit, počet pokusů, termín splnění, listování
 • Každý zkoušený má jinou variaci stejného testu - míchání otázek a odpovědí
 • Archivace výsledků a grafický přehled vývoje úspěšnosti zkoušeného
 • Hromadné rozesílání testu na zařízení studujících (softwarový hlasovací systém) (Více informací v tipech)

Tištěné testy s unikátním vyhodnocováním

Vytiskněte si tolik variací testu, kolik potřebujete. Opravování vám usnadní unikátní systém zkoušecích karet a vyhodnocovací tabulky.
Pro náročnější využití tištěných testů nabízí EduBase možnost scannování a OCR vyhodnocení testů.

Snadná tvorba a aktualizace databází otázek

 • autorské nástroje pro snadnou přípravu testových otázek i otázek s otevřenou odpovědí
 • 6 typů testových otázek (klasická, ANO/NE, PRAVDA/NEPRAVDA, přiřazovací, uspořádací, doplňovací)
 • otevřené otázky (úlohy, příklady) s možností rozepsání návodu k řešení, postupu řešení a výsledku
 • formátování textu, vkládání obrázků a multimédií do zadání i odpovědí otázek

Výsledky zkoušení

EduBase automaticky vyhodnotí odpovědi na testové otázky, odpovědi na otevřené otázky (vlastními slovy) vyhodnocuje zadavatel testu.
Výsledky se ukládají v centrální databázi a lze je kdykoliv dohledat, zobrazit podrobnosti zkoušení, vytisknout přehledy nebo statisticky zpracovávat.

Autorské nástroje

Všechny materiály snadno vytvoříte díky propracovaným autorským nástrojům, které jsou integrované v programu EduBase. Nemusíte řešit žádný další software na jejich přípravu!

Přípravu vašich materiálů vám usnadní:

 • Editor textu – s funkcemi, které znáte z běžných textových editorů
 • Editor testových otázek – 6 typů testových úloh s multimediálním obsahem
 • Editor otevřených otázek, úloh a příkladů – s návodem, řešením a výsledkem
 • Editor interaktivních úloh – atraktivní úlohy pro oživení vzdělávání
 • Knihovna obrázků – přehledné úložiště vašich obrázků použitelných v materiálech

Publikovat e-learningový materiál na webu zvládne každý

Ať už se jedná o test, sadu příkladů k procvičení nebo komplexní e-learningový kurz, nemusíte si lámat hlavu s exportování a nahráváním materiálů na web. EduBase se o vše postará sama.
Stejně jednoduchá je i aktualizace vytvořených materiálů. Změny provedete v autorském nástroji a ty se po uložení okamžitě projeví v materiálech na webu.

Bohaté a různorodé vzdělávací materiály

Přitáhněte studující k učení zajímavým obsahem plným:

 • obrázků, videí nebo animací
 • zvuků, interaktivních úloh
 • vzorců, rovnic a tabulek
 • odkazů na webové stránky
 • interních odkazů na jiné kapitoly v materiálech vytvořených v rámci vaší EduBase

Využijte bohaté nabídky hotových materiálů a kurzů

Školní vzdělávání – výměnný systém EduBazar

Tisíce hotových testových otázek, otevřených otázek a učebních textů z různých předmětů zejména pro ZŠ a SŠ jsou pro vás ZDARMA připraveny k okamžitému využití ve výuce. Jak jednoduše stáhnout materiály do vaší EduBase

Prohlédněte si přehled všech materiálů

Firemní vzdělávání

Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás připravili komplexní e-learningové kurzy z oblastí:

 • Školení řidičů
 • BOZP
 • Manažerské kurzy (soft skills, hard skills)
Více informací o e-learningových kurzech
Ceny a licence Vyzkoušejte si
Podrobný přehled funkcí EduBase