Lorem ipsum doloris sit ames un principy sit dolores ames un principy
Přihlásit se
O programu
Vyzkoušejte si
Ceny a licence
Ke stažení
Podpora
Kontakty
Nevíte si rady? Poradíme!
Návody
Typy a triky:
Technická podpora
Zákaznické centrum

Referenční škola ASUS Edu Class

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

 

Vlastnímu předání tabletů žákům v den D předcházela celodenní příprava tabletů – jejich základní nastavení, připojení k internetu, aktualizace systému, aktivace balíku programů Microsoft Office a vytvoření uživatelských přístupů do systému EduBase pro žáky, kteří tak dostali do rukou připravená zařízení a mohli se s nimi hned začít seznamovat.

V rámci vyučování využila paní učitelka možnosti výukových aktivit programu EduBase. Nejprve žáky rozdělila do skupin A-F. Se skupinami již dále pracovala bez tabletů – žáci se řadili podle pokynů učitelky (tréning pravolevé orientace a pamatování), řadili písmena podle abecedy, vytvářeli skupiny pomocí provázku a ve vzniklé pavučině pak hledali geometrické tvary.

Po návratu do lavic si žáci zkusili několik úloh na porovnávání čísel s následným využitím jejich sčítání, odčítání a násobení. Paní učitelka sledovala na svém tabletu, jak to žáci zvládají. Ti si pak vyzkoušeli také aktivitu se slovy ve třech barevných skupinách náhodně rozeslaných z učitelského tabletu. Úkolem bylo zjistit, co mají slova jedné barvy společného, určit jejich slovní druh a nakonec slova seskupit do trojice tak, aby vytvořila větu. Ve třídě zavládl čilý ruch a žáci s tablety vymýšleli různé varianty spojení slov a diskutovali nad nimi.

  

První seznámení žáků s tablety proběhlo v nadšeném duchu. Věříme, že tento přístup vydrží žákům a paní učitelce i do budoucna. Těšíme se na vzájemnou spolupráci, která přinese další zlepšení vzdělávacího systému EduBase - rozvoj didaktických metod podpory výuky prostřednictvím tabletů.

 

Po domluvě je možné navštívit otevřené hodiny a stát se na jedno dopoledne účastníkem vyučovacích metod paní učitelky Kremlíkové, která se řadu let úspěšně věnuje rozvoji čtenářské (prvopočáteční čtení) a matematické (výuka matematiky orientovaná na budování schémat) gramotnosti a jejich vzájemnému propojování, a to s podporou tabletů jako prostředků umožňujících zvýšení efektivity vzdělávacího procesu. Kontakt pro zájemce o otevřené hodiny: lenca.kreml@seznam.cz.


Přečtěte si více:

Rozvoj týmové spolupráce a komunikace mezi žáky pomocí tabletů
Individuální procvičování na tabletech a přehled učitele o výsledcích
Hlasovací systém na tabletech
Učitelský tablet jako zdroj důležitých informací k výuce

15.7.2015